Sztuczna inteligencja (AI) polega na tworzeniu maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. Obejmuje to rozumienie języka naturalnego, rozpoznawanie wzorców i podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Wyzwania takie jak stronniczość w algorytmach, obawy dotyczące prywatności danych oraz potrzeba przejrzystych procesów decyzyjnych muszą zostać rozwiązane, aby zapewnić etyczny rozwój AI. Pomimo tego AI ma potencjał do zrewolucjonizowania różnych branż oraz poprawy efektywności i wygody w codziennym życiu.

Jak technologia AI może wpłynąć na codzienne życie w najbliższej przyszłości?

Niewątpliwie rozwój technologii AI będzie miał (lub już ma) ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Czy jest to zagrożenie, czy szansa, to wciąż kwestia sporna. Niemniej jednak, technologia AI ma potencjał do znaczącej poprawy efektywności, wygody i jakości życia w różnych aspektach codzienności, takich jak:

 • Usługi spersonalizowane,
 • Ulepszona opieka zdrowotna,
 • Automatyzacja i robotyka,
 • Przetwarzanie języka naturalnego,
 • Inteligentne domy i IoT,
 • Ulepszona komunikacja i współpraca,
 • Spersonalizowana edukacja,
 • Usługi finansowe,
 • Rozrywka i media.

Jednakże istotne jest, aby rozwiązać kwestie etyczne, prywatności i społeczne, aby zapewnić, że technologie AI przynoszą korzyści całej ludzkości. Dlatego ważne jest, aby mieć na uwadze, jakie są zagrożenia AI na nadchodzące lata?

Jakie są TOP 10 trendów AI na 2024 rok?

Technologia AI szybko się rozwija i poprawia, więc prawdopodobnie do końca roku poniższa lista może być bardziej rozbudowana:

1. Sprawdzenie rzeczywistości: bardziej realistyczne oczekiwania

Zrozumienie obecnych możliwości, ograniczeń i wyzwań AI, zamiast polegania na zbyt optymistycznych lub sensacyjnych przedstawieniach jej możliwości. Obok tego, uznawanie możliwych zagrożeń i próby ich zapobiegania,

2. Wielomodalne AI

Przetwarzanie i rozumienie informacji z wielu źródeł, takich jak tekst, obrazy, audio, wideo i inne formy danych. Zamiast skupiać się na jednym typie wejścia, wielomodalne AI ma na celu integrację i analizę informacji z różnych źródeł w celu generowania bardziej kompleksowych wniosków i odpowiedzi,

3. Mniejsze modele językowe i postępy w otwartym źródle

Rozwój znaczących trendów w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i sztucznej inteligencji (AI). Te rozwój ma na celu uczynienie technologii AI bardziej dostępnymi, efektywnymi i dostosowanymi do użytkownika

4. Spersonalizowane lokalne modele i potoki danych (np. spersonalizowane chatboty)

Rozwijanie i wdrażanie rozwiązań AI i uczenia maszynowego dostosowanych do konkretnych zadań, domen lub przypadków. Wykorzystując wiedzę dziedzinową, specjalistyczne zestawy danych i dostosowane potoki przetwarzania, organizacje mogą budować solidne, efektywne i skalowalne aplikacje AI, które odpowiadają ich unikalnym wymaganiom i wyzwaniom,

5. Efektywne wirtualne agenty

Zaawansowane systemy AI zaprojektowane do symulowania interakcji konwersacyjnych podobnych do ludzkich i wykonywania zadań w imieniu użytkowników. Dlatego odnosi się to do ulepszonego:

 • zrozumienia języka/kontekstu,
 • interakcji wielomodalnej,
 • personalizacji i adaptacji

6. Regulacje, prawa autorskie i etyczne obawy dotyczące AI

Krytyczne rozważania na temat rozwoju i użytkowania technologii sztucznej inteligencji (AI). Zajmowanie się tymi problemami jest niezbędne, aby zapewnić, że systemy AI są wdrażane odpowiedzialnie, etycznie i zgodnie z prawnymi i regulacyjnymi ramami.

7. Korporacyjne polityki AI

Użycie sztucznej inteligencji (AI) w organizacjach bez odpowiedniego nadzoru, zarządzania lub świadomości ze strony centralnego zarządu lub działów IT. Inicjatywy AI mogą być tworzone i wdrażane przez poszczególne zespoły lub działy w celu rozwiązania konkretnych potrzeb lub wyzwań.

8. AI dla Edukacji

AI ma potencjał do transformacji edukacji, dostarczając spersonalizowanych i interaktywnych doświadczeń edukacyjnych, automatyzując zadania administracyjne oraz wspierając nauczycieli w różnych aspektach ich pracy.

9. AI dla Zarządzania Bezpieczeństwem Danych

Wykorzystanie zaawansowanych możliwości wykrywania zagrożeń, oceny ryzyka, wykrywania anomalii i reagowania na wypadki, umożliwia organizacjom poprawę ogólnej postawy bezpieczeństwa i odporności na cyberataki.

10. Kontynuacja postępów w głębokim uczeniu

Głębokie uczenie, szczególnie z architekturami takimi jak konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) i rekurencyjne sieci neuronowe (RNN), ma na celu kontynuowanie postępu w różnych aplikacjach AI, w tym przetwarzaniu języka naturalnego, widzeniu komputerowym i uczeniu ze wzmocnieniem.

Lenso.ai jako trend w wyszukiwaniu obrazów AI

Lenso.ai jest przykładem trendu w wyszukiwaniu obrazów AI, który ma dominować w nadchodzących latach. Dzięki zaawansowanej technologii użytkownicy mogą szybko znajdować pożądane obrazy. Co więcej, wyszukiwania mogą być kategoryzowane według Ludzi, Miejsc, Duplikatów, Tekstu lub Domeny, co pozwala zawęzić i sprecyzować wyniki.

Author

Julia Mykhailiuk

Marketing Specialist