Ang pag-unlad ng teknolohiyang AI ay sumailalim sa kapansin-pansing ebolusyon sa mga nakaraang taon, na nagpapakita sa mundo ng mga makabagong imbensyon. Gayunpaman, ang pag-unlad na ito ay dapat samahan ng pagsusuri ng publiko at gobyerno. Ang pagtatatag ng mga regulasyong balangkas ay nagiging mahalaga sa paghahanap ng maselan na balanse: ang pagtatakda ng kinakailangang mga hangganan nang hindi sinisikil ang pagkamalikhain ng mga developer.

Regulasyon ng US sa Paggamit ng Teknolohiyang AI - Pangunahing Impormasyon

Sa kasalukuyan, nagsimula lamang ang pamahalaang US na isaalang-alang ang ideya ng paghahanda ng ganitong mga regulasyon. Bukod dito, inirekomenda ng White House na ilagay sa ilalim ng kontrol ng mga pederal na ahensya ang lahat ng may kinalaman sa teknolohiyang AI para sa mga layunin ng gobyerno. Sila ang magiging responsable sa:

 • pagsasagawa ng mga pagtatasa ng panganib
 • pagpapatupad ng mga konkretong safeguard
 • detalyadong mga pagsisiwalat sa publiko tuwing gagamit ang gobyerno ng US ng teknolohiyang AI
 • pagtatalaga ng mga punong opisyal ng AI

Hindi tulad ng pamahalaang Europeo, nagpasya ang Estados Unidos na laktawan ang proseso ng paghahanda ng opisyal na dokumento, at tumuon sa pagtatalaga ng tiyak na mga gawain sa mga federal.

Bilang karagdagan, plano ng pamahalaang US na umupa ng humigit-kumulang 100 mga propesyonal sa AI na magtataguyod ng tutorial sa kaligtasan ng paggamit ng AI.

Mga Pangunahing Punto para sa Paghahanda ng Regulasyon ng US

Noong Enero 2023, boluntaryong inilathala ng NIST, isang ahensya ng US Department of Commerce, ang dokumento ng mga pamantayan sa AI, ngunit binigyang-diin nila ang katotohanan na ang dokumento ay hindi sapilitan. Ngunit maaari itong maging pinagmumulan ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa pagbuo/paggamit/pagdidisenyo ng mga produkto ng AI na may etikal at kamalayan sa mga pamantayan. Na-publish din ang katulad na dokumento ng Seksyon 5301.

Dahil ang lahat ng nabanggit na instituto ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa pamahalaang US, may mataas na posibilidad na kasama rin sa huling regulasyon ng US para sa teknolohiyang AI ang mga pahayag mula sa mga dokumentong nabanggit.

Ano ang dapat isama sa mga dokumentong ito?

Batay sa mga na-publish na sa US na pagtatasa ng panganib/mga pag-aaral ng kaso/mga praktikal na payo para sa teknolohiyang AI, tiyak na maaaring maglaman ang regulasyon ng US ng impormasyon tungkol sa:

 1. Mga Kinakailangan sa Kaligtasan: real-time na pagsubaybay, mga backstop, o iba pang interbensyon ng sistema ng AI upang maiwasan ang panganib sa buhay, kalusugan, o ari-arian ng tao
 2. Pagtatasa ng Seguridad: mga protocol upang iwasan, protektahan laban sa, o tumugon sa mga pag-atake laban sa sistema ng AI
 3. Mga Tutorial/Pag-aaral ng Kaso: pag-unawa at wastong paggamit ng mga mekanismo ng isang sistema ng AI
 4. Privacy: pagprotekta sa awtonomiya ng tao sa pamamagitan ng pagprotekta sa anonymity, confidentiality, at kontrol
 5. Open-source data: naa-access na impormasyon tungkol sa sistema ng AI
 6. Sistema ng Pagpapatunay: pagpapakita sa pamamagitan ng patuloy na pagsubok o pagsubaybay upang kumpirmahin na ang sistema ng AI ay gumaganap ayon sa inilaan
 7. Mga Pahayag ng Etika: ang pagbuo ng teknolohiyang AI ay maaaring tugma sa batayan ng batas ng tao at proteksyon ng data
 8. Listahan ng Gagawin para sa mga Nagsisimula sa Start-up, na maaaring kabilang ang:
 • sapat na kaalaman tungkol sa isang sistema ng AI
 • impormasyon kung paano ipatupad ang mga pagsubok, mga ebalwasyon, mga pag-verify, at mga proseso ng pagpapatunay upang magbigay kaalaman sa mga desisyon ng pamamahala
 • mungkahi para sa pagbuo ng isang kulturang organisasyonal na nag-iincorporate ng pamamahala ng panganib sa AI
 • mga pagtatasa ng panganib

Dahil ang merkado ng US ay walang duda na isang lider sa pagbuo ng teknolohiyang AI, dapat isagawa ang naturang regulasyon sa lalong madaling panahon. Tiyak na makakatulong ito upang maiwasan ang lumalaking listahan ng mga panganib ng AI sa mga darating na taon.

Author

Julia Mykhailiuk

Marketing Specialist