Штучний інтелект (ШІ) включає створення машин, здатних виконувати завдання, які зазвичай вимагають людського інтелекту. Це включає розуміння природної мови, розпізнавання зразків та прийняття рішень на основі даних.

Проблеми, такі як упередженість у алгоритмах, питання конфіденційності даних та необхідність прозорих процесів прийняття рішень, мають бути вирішені, щоб забезпечити етичний розвиток ШІ.

Тенденції та небезпеки ШІ на наступні роки

Фактично, розвиток етики ШІ є майбутньою тенденцією, яка виникає з небезпек, пов'язаних з цією темою. Суспільство стурбоване приватністю даних і неналежним використанням їх серед інструментів, що підтримуються ШІ. Крім того, інша небезпека пов'язана зі збільшенням рівнів упередженості, дезінформації або навіть дискримінації. Інші небезпеки ШІ включають:

 • Зловмисне використання
 • Втрата робочих місць
 • Екзистенційні ризики
 • Вразливість системи

Незважаючи на численний список потенційних небезпек, існує схожа кількість позитивних тенденцій (як до прикладу, етика ШІ), таких як:

 • Мультимодальний ШІ
 • Менші мовні моделі та відкритий доступ до коду
 • Індивідуалізовані локальні моделі та пайплайни даних
 • Тіньовий ШІ (та корпоративні політики ШІ)
 • ШІ для управління безпекою даних

Що потрібно знати про етику ШІ?

Етика ШІ стосується принципових вимог, які інтегрують технічну експертизу з оглядами з таких галузей, як філософія, соціологія, право та державна політика. Це буде важливо для забезпечення того, щоб технології ШІ розроблялись відповідально та етично.

Є кілька ключових пунктів у етиці ШІ, які слід врахувати

Основні пункти в етиці ШІ

Справедливість та упередження: Системи ШІ можуть успадковувати упередження з даних, на яких вони навчаються, що може призвести до несправедливих результатів, особливо для маргіналізованих груп. У рамках закону про етику ШІ важливо впроваджувати методи зменшення упередженості, такі як диверсифікація наборів даних, аудит алгоритмів та алгоритми машинного навчання, що враховують справедливість. Також важливо започаткувати ініціативи з розмаїття та інтеграції у організаціях.

Прозорість та пояснення: Алгоритми ШІ часто працюють як "чорні скриньки", що ускладнює розуміння їхніх рішень. Для підвищення прозорості рекомендується використання відкритих рамок ШІ та інструментів, які сприяють прозорості та дозволяють користувачам оглядати та розуміти поведінку моделі.

Конфіденційність та захист даних: ШІ часто залежить від великих обсягів даних, що викликає занепокоєння щодо конфіденційності та захисту даних. Має бути впроваджено надійні методи анонімізації та шифрування даних для захисту чутливої інформації користувачів. Також слід використовувати методи ШІ, які зберігають конфіденційність, наприклад, федеративне навчання або диференційну конфіденційність, які дозволяють навчати моделі ШІ на децентралізованих даних, не розкриваючи індивідуальних точок даних.

Відповідальність та обов’язки: Немає чітких законодавчих обмежень щодо відповідальності за аварії, спричинені технологією ШІ. Важливо встановити чіткі лінії відповідальності та обов'язків для систем ШІ, включаючи призначення відповідальності розробникам, операторам та регулюючим органам. Також слід впроваджувати механізми для аудиту та моніторингу систем ШІ.

Безпека та надійність: Системи ШІ все ще розвиваються, і розробники повинні зосереджуватися на аспектах безпеки більше, ніж на технічних. Системи ШІ слід проєктувати таким чином, щоб пріоритетом були безпека та надійність, а також враховувати потенційні ризики та непередбачені наслідки.

Інклюзивність та доступність: Це велика проблема в більшості розробок, не лише тих, що пов’язані з технологією ШІ. Системи ШІ слід проєктувати з інклюзивними функціями, які задовольняють різноманітні потреби користувачів, наприклад, забезпечуючи альтернативні методи введення для людей з інвалідністю або надаючи багатомовну підтримку. Слід проводити тестування користувачів та залучення різноманітних спільнот для виявлення та усунення бар'єрів доступності.

Регулювання та управління: Багато продуктів технологічної підтримки ШІ не мають підготовлених правил або умов використання. Слід виступати за розробку та впровадження всеохоплюючих регуляторних рамок, які вирішують етичні питання, пов’язані з ШІ. Рекомендується співпрацювати з законодавцями, зацікавленими сторонами галузі та організаціями громадянського суспільства для розробки законодавства та стандартів.

Етичне прийняття рішень: Наразі більшість підприємців приділяють більше уваги самому продукту і розглядають лише бізнес-орієнтоване прийняття рішень. Слід створювати в організаціях етичні комісії або ради для оцінки потенційних етичних наслідків проектів ШІ. Необхідно надавати навчання та ресурси розробникам ШІ та зацікавленим сторонам щодо етичних принципів та рамок прийняття рішень.

Соціальний вплив: Технологія ШІ існує у суспільстві і має великий вплив на його мешканців. Слід проводити оцінки для оцінки соціальних, економічних та екологічних наслідків впровадження ШІ. Слід розробляти стратегії для мінімізації негативного впливу і максимізації позитивних результатів.

Постійне навчання та адаптація: Не тільки важливо розробляти продукти, які адаптуються до суспільних потреб, але також сприяти культурі постійного навчання та вдосконалення в спільноті ШІ. Науковців, розробників та політиків слід заохочувати залишатися обізнаними щодо нових етичних викликів та кращих практик.

Етика ШІ - які наступні кроки?

Загалом, усі потенційні (та вже існуючі) етичні проблеми переважно пов'язані з ідеєю створення спільного механізму, який допоміг би запобігти соціальним шкодам від технологій ШІ. Оскільки ШІ загалом є продуктом глобального ринку, мабуть, має бути певна спільна база знань. Наприклад, це можуть бути щорічні конференції, семінари або форуми, присвячені етиці ШІ та відповідальним інноваціям.

Основна ідея полягає в створенні набору правил, які будуть корелюватися та залежати один від одного між:

 • урядом,
 • розробниками ШІ,
 • суспільством (користувачами).

Співпраця між усіма згаданими групами не тільки може запобігти потенційним шкодам, але й допомогти сприяти етичним, обізнаним та соціально відповідальним технологіям ШІ.

Author

Julia Mykhailiuk

Marketing Specialist